UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Informujemy, że witryna Gminy Mirów używa plików cookie.
"Cookies" (ciasteczka) są to pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i przechowywane na komputerze Internauty. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi, który je wcześniej utworzył.

Przykłady wykorzystania plików cookies na naszej stronie:
- mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
- ustalenie wielkości czcionki lub wyglądu witryny,
- wykorzystanie mechanizmu formularzy.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Zmiana ustawień w najbardziej popularnych przeglądarkach:


Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika".
O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie (bądź nie) pozycji Akceptuj ciasteczka.

Internet Explorer
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Google Chrome
Kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić ustawienia plików cookie.

Brak zmiany tych ustawień oznacza wyrażenie zgody przez użytkownika końcowego na wykorzystywanie plików cookies.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1445)
.

Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish Spanish

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Urząd Gminy Mirów

Godziny otwarcia:

7:15 - 15:15

Tel. 48 628 38 89
Fax. 48 628 38 89
urzad@mirow.pl

Obsługa strony:

admin@mirow.pl

logo esp

logo pow szydl

logo mazowsze

logo wku

logo pup

piaskowiec szydowiecki wersja pena

  logo crr

Konkursy dożynkowe

Ocena użytkowników:  / 0

GMINNY KONKURS

PRODUKTU REGIONALNEGO

Potrawa regionalna

karta zgłoszeniowa

regulamin

 


GMINNY KONKURS

NAJDORODNIEJSZE PŁODY ROLNE

ogłoszenie

regulamin

deklaracja


 

WYSTĘPY ARTYSTYCZNE ZESPOŁÓW REGIONALNYCH

karta zgłoszenia

regulamin

 

Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2014/2015

Ocena użytkowników:  / 0

Informujemy, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” został ustalony przez Wójta Gminy Mirów  do dnia 15 września 2014 r. 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  w 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

-  klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

-  klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,

-  klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-  klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-  klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-  klasie III liceum plastycznego,

-  klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.


Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania objęto także uczniów: 

-  słabowidzących, 

-  niesłyszących, 

-  słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (nowa grupa uczniów objętych programem),

-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem), 

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

-  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.


W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programemwprowadzono jednolite kryterium dochodoweo którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi539 zł na osobę w rodzinie.

Zgodnie z projektem w/w Rozporządzenia tak jak w poprzednich latachpomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.   

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Wysokość kwot dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z wnioskiem.

W N I O S E K

 

Informacja

Ocena użytkowników:  / 0

 

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W PSP W MIROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Ocena użytkowników:  / 0

Wykaz podręczników

 

Wakacje z Biblioteką

Ocena użytkowników:  / 1

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w PSP im.ks. Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbijowie Małym Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015

Ocena użytkowników:  / 0

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE PSP W BIESZKOWIE DOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Ocena użytkowników:  / 1

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

 

16 czerwca 2014r. Dzień Brytyjski w Publicznym Gimnazjum w Mirowie

Ocena użytkowników:  / 0

W tym roku, już po raz kolejny, w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie obchodzono Dzień Brytyjski. Jest to dzień, w którym cała społeczność szkolna ma okazję wzbogacić swoją wiedzę o kulturze brytyjskiej i pochwalić się znajomością języka angielskiego.
Podczas tegorocznego wydarzenia uczniowie i nauczyciele obejrzeli  inscenizację przedstawienia ,, Kopciuszek’’ w  wersji współczesnej, w języku angielskim. Była to udana próba zaangażowania uczniów w fascynującą zabawę ,, w teatr po angielsku’’. W role bohaterów wcielili się uczniowie klasy III a, którzy nie tylko wykazali się  znajomością języka, ale też umiejętnościami aktorskimi.
 Wiedzę o krajach Zjednoczonego Królestwa widzowie mogli poszerzyć oglądając prezentacje multimedialne finalistów szkolnego konkursu, a zostali nimi : Kamil Grzmil – autor prezentacji o Irlandii Północnej, Urszula Rutkowska – autorka prezentacji o Anglii oraz Dominika Rutkowska, która przygotowała prezentację o Walii. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe w postaci słowników angielsko- polskich.
W tym dniu nie zapomniano także o fanach muzyki. Uczniowie naszej szkoły zagrali koncert podczas, którego śpiewali i grali utwory brytyjskich i amerykańskich wykonawców.
Na szkolnej scenie wystąpili: Agata Mańko, Ernest Bąk z własnym akompaniamentem na gitarze, Marcelina Kozicka, Milena Marlica, Kinga Kobierska, Dominika Rutkowska oraz Urszula Rutkowska z własnym akompaniamentem na keybordzie.
Publiczność usłyszała m.in .takie piosenki jak :  „I Can’t Help Falling In Love with You’’ , ,, The Power of Love’’,  ,, Kiss me’’,  ,,Story of My Life’’, czy ,, Zombie’’.
Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością wśród uczniów. Mają oni świetną lekcję języka angielskiego podczas, której mogą zaprezentować swoje talenty aktorskie, muzyczne i oczywiście językowe. Pomysłodawczynią oraz reżyserem tegorocznego Dnia Brytyjskiego była pani Joanna Orczykowska, a całość utrwaliła na zdjęciach pani Marta Piętek.

 

 

Nowe zasady odbioru śmieci

Urząd Gminy Mirów informuje, że właściciel lub użytkownik nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację lub wnieść zmianę do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Obowiązek dotyczy również zmiany w ilości osób zamieszkałych lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiany dokonane w deklaracji obowiązują od miesiąca w którym została złożona.

E-Administracja

 

 

Biała Księga RP

 

Bazy Wiedzy

 

445453
Dziś odwiedziło nas:
1049

Twoje IP: 54.226.133.196
Czas: 2014-09-02 21:11:59

Mam problem z poprawnym wyświetlaniem strony co zrobić?

Strona mirow.pl jest zgodna z obowiązującymi standardami. Należy sprawdzić czy przeglądarka z której się korzysta jest aktualna.

Skąd mogę pobrać wzory dokumentów?

Aktualne wzory dokumentów można pobrać wchodząc w zakładkę Inne ---> Pliki do pobrania

Nie wiem gdzie na stronie znajduje się interesująca mnie sprawa?

W takim wypadku należy skorzystać z wyszukiwarki umieszczonej w górnej części strony

Nie mogę otworzyć pobranych załączników. Co robić?

Aby poprawnie wyświetlić pobrane załączniki należy posiadać programy: - do dokumentów .pdf AdobeReader - do dokumentów .doc Word - do dokumentów .xls Excel Można również skorzystać z pomocy administratora strony kontaktując się poprzez email: admin@mirow.pl lub telefonicznie 48 628 38 89

Mirów Stary 27

26-503 Mirów Stary

Tel./fax : 48 628 38 89

Email: urzad@mirow.pl

Lokalizacja: woj. mazowieckie, powiat szydłowiecki

Konto: 91 9115 0002 0000 0101 5189 0004

Pełniący Funkcję Wójta Gminy: Albert Bobrowski

Newsletter

Statystyka

Użytkowników::  
1
Artykułów::  
143
Odsłon artykułów::  
101676

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.