Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Opracowanie dokumentu przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a także do dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju.

W związku z Zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Mirów z dnia 11 lipca 2024r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Mirowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, informujemy że w dniu 11.07 - 12.072024. Urząd będzie czynny do godziny 13:00. W dniu 12.07.2024 kasa Urzędu będzie czynna do godziny 12:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Gminy w Mirowie informuje mieszkańców, iż w związku z przedłużającym się brakiem opadów oraz znacznym spadkiem wód gruntowych i dużym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, apeluje o niewykorzystywanie przez odbiorców, wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy Mirów.

Dlatego prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno - bytowymi.

Wszystkich odbiorców sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

Gmina Mirów obecnie jest w trakcie realizacji zadania pod nazwą:

Modernizacja kotłowni oraz instalacji CO w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirów.

Inwestycja obejmuje dostawę i montaż pomp ciepła w układach kaskadowych, w kompaktowej wersji monoblokowej, w kotłowniach budynków użyteczności publicznej:
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II oraz w budynku Urzędu Gminy.

Informujemy, że z uwagi na prognozowane upały i wysokie temperatury powietrza w pomieszczeniach budynku, zmieniamy godziny pracy Urzędu Gminy na okres od dnia 01 lipca 2024r. do dnia 31 sierpnia 2024r. Urząd Gminy w Mirowie będzie czynny w każdy dzień roboczy od godziny 6.30 do 14.30

Urząd Gminy w Mirowie informuje, że próbki wody pobrane w dniu 24.06.2024r przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szydłowcu z wodociągu publicznego w Zbijowie Dużym zaopatrującego miejscowości Zbijów Duży i Zbijów Mały nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych.

Woda nadaje się do spożycia!

Na scenie plenerowej przy Lipskim Centrum Kultury odbył się po raz 18.Festiwal Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej „Powiśle”. Wydarzenie muzyczne miało charakter konkursowy i przyciągnęło bardzo liczną grupę miłośników muzyki ludowej. W gronie Laureatów i Wyróżnionych znalazły się „Radosne Nutki” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Mirowie, które otrzymały dwie nagrody, w dwóch kategoriach: ”zespoły śpiewacze” i „śpiewacy ludowi”.    

Informujemy, że w wodociągu publicznym  w miejscowości Zbijów Duży nastąpiło pogorszenie jakości wody.

Prosimy mieszkańców miejscowości: Zbijów Duży i Zbijów Mały

o niekorzystanie z wody do celów spożywczych.

Z wody można korzystać jedynie do celów sanitarnych, tj. WC.

Woda butelkowana przeznaczona do celów spożywczych będzie dostępna u Sołtysów.

Jednocześnie informujemy, że zostały podjęte czynności w celu poprawy jakości wody. O dalszych szczegółach będziemy Państwa informować.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

komunikat sanepidu