SDKOM modyfikacja

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Gmina Mirów realizuje w partnerstwie projekt pn.
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)

 

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

W ramach projektu ASI w Gminie Mirów wdrożony został system Mieszk@niec.

 

Portal Mieszk@niec jest przeznaczony do przekazywania mieszkańcom informacji o najważniejszych wydarzeniach w powiecie. Jego głównym celem jest informowanie mieszkańców na bieżąco o wszelkich ciekawych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także przekazywanie innych przydatnych informacji (np. o bezpłatnych programach zdrowotnych, terminach składania dokumentów). Portal może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa poprzez szybki i skuteczny proces informowania o zagrożeniach (np. awariach energetycznych lub niebezpiecznych sytuacjach pogodowych).

 

Jak dokonać rejestracji?

  • Wejdź na stronę:  https://komunikacja-mirow.wrotamazowsza.pl/;
  • Zarejestruj się;
  • Kliknij w link aktywacyjny, który otrzymasz na podany adres mailowy;
  • Zweryfikuj swój numer telefonu, wchodząc ponownie na swój profil interesanta;

CHWILOWO Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH APLIKACJA JEST SERWISOWANA

 

 rejestracja mieszkaniec logowanie mieszkaniec