Geneza zespołu ,,Mirowianki”

Zespół ,,Mirowianki” powstał 31 maja 2009 roku

Z inicjatywy Teresy Nowak. Marianny Lech, oraz radnej Joanny Kowalik i radnego Jana Siedleckiego.

Inspiratorem, organizatorem oraz pomysłodawcą wielu działań jest kierownik zespołu Jolanta Stachowicz, oraz poszczególni członkowie zespołu:

1.Kierownik zespołu -Jolanta Stachowicz tel.514550523

2.Z-ca kierownika - Beata Kobierska

3.Protokolant - Alicja Nowak

4.Członek zespołu -Teresa Nowak

5.Członek zespołu – Marianna Lech

6.Członek zespołu – Dorota Nowak

7.Członek zespołu – Anna Stachowicz

8.Członek zespołu – Zofia Nowak

9.Członek zespołu – Żaneta Guz

10.Członek zespołu – Jan Siedlecki

11.Członek zespołu – Aleksander Bąk

12.Skarbnik – Danuta Kaczyńska

13.Muzykant – Andrzej Nowak

14.Muzykant – Henryk Tarabasz

15.Zespół prezentuje stare i ludowe pieśni. Uczestniczy w przeglądach folklorystycznych, obrzędach ludowych, bierze udział w biesiadzie Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych w Zwoleniu.

Zespół ,,Mirowianki” występuje też na testach, dożynkach, targach agroturystycznych w Kielcach. Zespół występował między innymi w: Mirowie, Zaborowiu, Iłży, Jastrzębiu, Chlewiskach, Gąsawach, Wierzbicy, Sadku, Przysusze, Lipsku, Zwoleniu, Magoniach, Bieniędzicach, Zakrzewiu, Skrzyńsku, Gadce we Wrzosie.

Zespół ,,Mirowianki” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS.

 

Najważniejsze osiągnięcia zespołu ,,MIROWIANKI”

 

Rok 2009

7 czerwiec – II miejsce w 50 przeglądzie folklorystycznym im. Oskara Kolberga – Przysucha

7 lipiec – wyróżnienie – za obrzęd ,,Wydawanie Wianka” w przeglądzie Zespołów Ludowych prezentujących Zwyczaje i Obrzędy – Zaborów

18 Lipiec – III miejsce w przeglądzie folklorystycznym im. Józefa Myszki – Iłża

Rok 2010

6 czerwiec – wyróżnienie w 51 Dniach Oskara Kolberga – Przysucha

11 lipiec – Nagroda Specjalna za obrzęd ,,Przygotowanie do ślubu”   w przeglądzie Zespołów Ludowych prezentujących Zwyczaje i Obrzędy – Zaborów

18 lipiec – II miejsce w przeglądzie folklorystycznym im. Józefa Myszki- Iłża

21październik – Wyróżnienie w XXVII Biesiadzie Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń

Rok 2011

3 lipiec – III miejsce za obrzęd ludowy ,,Chrzciny” w XV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych prezentujących Zwyczaje i Obrzędy

17 lipiec – I miejsce w Przeglądzie folklorystycznym im. Józefa Myszki – Iłża

23 październik – III w XXVIII Biesiadzie Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń

Rok 2012

3 czerwiec – wyróżnienie w XXXXXIII Dniach Oskara Kolberga  

- Przysucha

8 lipiec – I wyróżnienie za obrzęd ,,Oczepiny” w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych prezentujących Zwyczaje i Obrzędy – Zaborów

15lipiec – wyróżnienie na Przeglądzie folklorystycznym im. Józefa Myszki – Iłża

Rok 2013

8-10 luty – I wyróżnienie na XXXVIII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych – Tarnogród

5-7 kwiecień – Udział w V Międzynarodowych Targach Turystyki

I Agroturystyki Wiejskiej – AGROTRAWEL 2013 Kielce

2 czerwiec – I wyróżnienie w 54 Dniach Oskara Kolberga- Przysucha

21 lipiec – I miejsce w przeglądzie folklorystycznym Józefa Myszki   – Iłża

24 październik – II miejsce w XXX Biesiadzie Gawędziarzy Poetów i Śpiewaków Ludowych – Zwoleń

Rok 2014

18 maj – I miejsce na festiwalu folkloru i twórczości nieprofesjonalnej Powiśle 2014 – Lipsko

8 czerwiec – II miejsce 55 DNI KOLBERGOWSKIE

20 lipiec - I miejsce na XX Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki

I Miejsce w XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2014 w Lipsku

I Miejsce w XX Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży

Rok 2015

I Miejsce w XXI Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży

Wyróżnienie w XXI Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2015 w Lipsku

Rok 2016

I Miejsce w XXII Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej  Powiśle 2016 w Lispku

Wyróżnienie w 57 Dniach Kolbergowskich Przysucha 2016

Wyróżnienie w I Przeglądzie Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego Mirów 2016

I miejsce w XXII Folkloru im. Józefa Myszki Iłża 2016

  
Gminny Zespół Rogowianki
 
Kierownik Zespołu Marian Zdziech
Tel. 0 503 845 522
 

Zespół został założony przez M. Zdziecha 21 lutego 2008 roku.
W skład zespołu wchodzą następujące osoby:
1. Bilska Danuta
2. Barańska Helena
3. Kaluga Bogusława
4. Defińska Aneta
6. Kaluga Janina
7. Majstrak Teresa
8. Wasiłek Maria
9. Walas Danuta
10. Zdziech Bożena
11. Witkowska Anna
12. Kaluga Marek
13. Tarabasz Henryk
14. Zdziech Marian
15. Maciejczak Bożena
Zespół jest częstym bywalcem na festynach,dożynkach oraz innych imprezach organizowanych w różnych miejscowościach.
W skład repertuaru wchodzą stare ludowe piosenki.