Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że po raz kolejny na platformie informacyjnej AgroNews.com.pl zostanie przeprowadzony Internetowy Konkurs  Bezpieczne Gospodarstwo  Rolne.

Internauci, w oparciu o informacje udostępnione przez Kasę, wybiorą spośród laureatów etapu centralnego najbezpieczniejsze, ich zdaniem, gospodarstwo rolne. Na uczestniczące w Konkursie gospodarstwa będzie można oddawać głosy od 10 sierpnia do 17 września 2023 r. System informatyczny zarejestruje tylko 1 głos z jednego komputera, identyfikując po unikalnym numerze IP. Zwycięzca Konkursu internetowego otrzyma dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatora plebiscytu. 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zamieszczenie informacji o konkursie w Państwa urzędzie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

 

ulotka przódulotka tył