Plik

owiadczenie o zrzeczeniu si prawa wniesienia odwoania

Pobierz

wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Pobierz

wniosek o rozgraniczenie nieruchomoci p

Pobierz

wniosek o ustalenie numeru porzdkowego

Pobierz

wniosek o ustanowienie suebnoci przesyu

Pobierz

wniosek o wydanie opinii o zgodnoci proponowanego podziau w oparciu o decyzj o warunkach zabudowy 1

Pobierz

wniosek o wydanie zawiadczenia o przeznaczeniu dziaki

Pobierz

wniosek o wydanie zawiadczenia o rewitalizacji

Pobierz

wniosek o wyznaczenie linii ogrodzenia

Pobierz

wniosek o zajcie pasa drogowego spowodowane awari

Pobierz

wniosek o zatwierdzenie podziau nieruchomoci 1

Pobierz

wniosek o zatwierdzenie podziau nieruchomoci w trybie art93 ust 2a ugn 1

Pobierz

wniosek o zmian decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Pobierz

Wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_na_oprznianie_zbiornikw_bezodpywowych_i_transport_nieczystoci_ciekych

Pobierz

wniosek na lokalizacj urzdzenia w pasie drogowym

Pobierz

wniosek na prowadzenie robt w pasie drogowym

Pobierz

wniosek na umieszczenie urzdzenia w pasie drogowym

Pobierz

wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod NOWY

Pobierz

wniosek o wydanie zgody na lokalizacje lub przebudowe zjazdu

Pobierz

Wniosek_o_ustalenie_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_albo_warunkw_zabudowy

Pobierz