RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

- Program rewitalizacji

- Raport z konsultacji społecznych


Spotkanie konsultacyjne

Wójt Gminy Mirów zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Mirów, które odbędzie się w dniu 14 lipca 2017 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Mirów.


W dniu 14 listopada 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mirów odbędzie się spotkanie konsultacyjne organizowane w ramach realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Mirów”.

Wójt Gminy Mirów zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące Projektu Programu Rewitalizacji, które odbędą się od 14 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r.

 Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 14 listopada 2016 r. do 23 listopada 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirów bip.mirow.pl oraz na portalu gminy www.mirow.pl oraz w Urzędzie w pokoju numer 17. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: w.cwierz@mirów.pl; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary; do Urzędu Gminy Mirów - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy, zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Mirów w dniach i godzinach pracy Urzędu, spotkań informacyjny dotyczących założeń Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 14 listopada 2016 roku oraz 17 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Mirowie o godzinie 15:30.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

 


Diagnoza

Formularz konsultacyjny

Formularz zgłoszeniowy

 

ogłoszenie ree

 

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

• zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie od 15 września 2016 r. do 29 września 2016 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mirów oraz na portalu gminy: www.mirow.pl oraz w Urzędzie Gminy Mirów w pokoju numer 17. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary; do Urzędu Gminy Mirów - Dziennik Podawczy w dniach i godzinach pracy,
• spotkania informacyjnego połączonego z debatą na temat wyznaczonych obszarów zdegradowany oraz obszarów rewitalizacji, które odbędzie się 15 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Mirów o godzinie 15:30,
• warsztatu diagnostyczno-projektowego, który odbędzie się 27 września 2016 roku w Urzędzie Gminy Mirów o godzinie 15:30,
• zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjnych oraz w Urzędzie Gminy Mirów w dniach i godzinach pracy Urzędu,
• indywidualnych wywiadów pogłębionych z interesariuszami procesu rewitalizacji, w terminie od 19 września 2016 r. do 23 września 2016 r.

Ponadto, zachęcamy przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

****************************************************************

Program Rewitalizacji Gminy Mirów
Rewitalizacja to proces ożywiania obszarów zdegradowanych, na których występuje stan kryzysowy.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.

Kluczowym elementem tworzenia Programu Rewitalizacji jest partycypacja społeczna, czyli czynny udział osób, które są bezpośrednimi odbiorcami Programu.

Konsultacje społeczne to proces, w którym reprezentanci władz przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki proponowanych przez administrację działań. Konsultacje nie ograniczą się jednak tylko do przedstawienia Programu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.

W ramach konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Mirów wykorzystane zostaną następujące metody komunikacji z interesariuszami procesu rewitalizacji: zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej, spotkanie informacyjne wraz z debatą, warsztat diagnostyczno-projektowy, ankietyzacja mieszkańców.